Кирилл Харитонов
Кирилл Харитонов
Read 2 minutes

Tak to jest coś... ― Да это нечто...

PŁONĄCA ŻYRAFA

Tak
To jest coś
Bied­na kon­struk­cja czło­wie­cze­go lęku
Żyra­fa kop­cą­ca się po­ma­leń­ku
Tak
To jest coś

Coś z tam­tej ścia­ny z aspi­ry­ny i potu
Ta mord­ka po­dob­na do roz­trza­ska­ne­go ku­lo­mio­tu
Tak
To jest coś

Cze­mu próch­nie­je­cie od bro­dy do skro­ni
Jaki wam zą­bek w pu­stej czasz­ce dzwo­ni
Tak
To jest coś

Coś co nas cze­ka
Uży­tecz­ne i groź­ne
Jak noga
Jak ser­ce
Jak brzuch i po­grze­bacz

Ciem­na mo­gi­ła czło­wie­cze­go nie­ba
Tak
To jest coś

O wiersz ja ten pi­szę
So­bie a osłom
Dwom zreu­ma­ty­zo­wa­nym
Jed­ne­mu z bó­lem zęba
Oni go poj­mą
Tak
To jest coś

Bo ży­cie
Zna­czy:

Ku­po­wać mię­so Ćwiar­to­wać mię­so
Za­bi­jać mię­so Uwiel­biać mię­so
Za­pład­niać mię­so Prze­kli­nać mię­so
Na­uczać mię­so i grze­bać mię­so

I ro­bić z mię­sa I my­śleć z mię­sem
I w imię mię­sa Na prze­kór mię­su
Dla ju­tra mię­sa Dla zgu­by mię­sa
Szcze­gól­nie szcze­gól­nie w obro­nie mię­sa

A ono się pali!

Nie trwa
Nie sty­gnie
Nie prze­trwa i w soli
Opa­da
I gni­je
Od­pa­da
I boli

Tak
To jest coś

Me­nu­et z po­grze­ba­czem (1958)

Stanisław Grochowiak Станислав Гроховяк

Image for post
Salvador Dalí Сальвадор Дали, The Burning Giraffe (Płonąca żyrafa / Жираф в огне), 1937, oil on panel, 35 cm × 27 cm. Kunstmuseum Basel, Basel

ГОРЯЩИЙ ЖИРАФ

Да
Это нечто
Дурная конструкция человеческой тревоги
Жираф коптится себе поджимая ноги
Да
Это нечто

Нечто со стены из аспирина и пота
Та морда подобье потрескавшегося пулемета
Да
Это нечто

Зачем гниешь от зубов до макушки
Да и зубы какие в пустой черепушке
Да
Это нечто

Нечто нас ожидает
Полезное и грозное
Как ноги
Как сердце
Как кочерга и брюхо

Темная могила человеческого неба
Да
Это нечто

О эти стихи сочиняю
Себе и ослов паре
Двум ревматизным
Одному с зубной болью
Они поймут их

Да
Это нечто

Купить мясо Нарезать мясо
Отбить мясо Любить мясо
Оплодотворить мясо проклясть мясо
Научить мясо и похоронить мясо

Приготовить мясо и мыслить с мясом
Во имя мяса Наперекор мясу
Для мяса завтра Для утраты мяса
Особенно особенно в защиту мяса

Подгорает оно что ли?

Не длится
Не остывает
Не выживет и в соли
Отпадая
И загнивает
Отпадая
В боли

Да
Это нечто

Перевод с польского: Александр Ситницкий

13 views
Add
More