Кирилл Харитонов
Кирилл Харитонов
Read 1 minute

Poezja polska: Anna Świrszczyńska to jedna z najważniejszych polskich poetek XX wieku ― Одна из самых выдающихся польских поэтесс ХХ века Анна Свирщинская

Image for post
Anna Świrszczyńska w lutym 1972 roku. Foto: PAP/CAF - Witold Rozmysłowicz

SIWOWŁOSA OFELIA

Udręczona żądzą i szaleństwem
chodzi po plantach stara Ofelia.
Rozpuściła siwe włosy,
kto zechce pokochać starą Ofelię.

Chodzi i śpiewa,
plecie wianki z mleczów,
zagląda w oczy młodym chłopcom,
łata trawą dziury w sukience.
Chłopcy śmieją się i odchodzą,
kto zechce pokochać starą Ofelię.

Nad ranem,
kiedy z knajp wychodzą ostatni goście,
pijany idiota pokochał Ofelię wśród drzew.
Śmiała się i płakała,
odeszła jeszcze bardziej nieszczęśliwa.

Wiatr (1970)


СЕДОВОЛОСАЯ ОФЕЛИЯ

Измученная желанием и безумием,
ходит по бульварам старая Офелия.
Распустила седые космы,
кто захочет полюбить старую Офелию.

Ходит и поет,
плетет венки из одуванчиков,
заглядывается на молодых парней,
травой латает дыры на платье.
Парни смеются и проходят,
кто захочет полюбить старую Офелию.

Под утро,
когда из пивных выходят последние посетители,
пьяный идиот полюбил старую Офелию среди деревьев.
Она смеялась и плакала,
ушла еще более несчастная.

Перевод с польского: Наталья Астафьева

9 views
Add
More