Кирилл Харитонов

Jag ligger på kabelgattet... ― Улегшись в укромном углу корабля...

SOLNEDGÅNG PÅ HAVET
av August Strindberg Август Стриндберг

Jag ligger på kabelgattet
rökande "Fem blå bröder"
och tänker på intet.

Havet är grönt,
så dunkelt absintgrönt;
det är bittert som chlormagnesium
och saltare än chlornatrium;
det är kyskt som jodkalium;
och glömska, glömska
av stora synder och stora sorger
det ger endast havet,
och absint!

O du gröna absinthav,
o du stilla absintglömska,
döva mina sinnen
och låt mig somna i ro,
som förr jag somnade
över en artikel i
Revue des deux Mondes!

Sverige ligger som en rök,
som röken av en maduro-havanna,
och solen sitter däröver
som en halvsläckt cigarr,
men runt kring horisonten
stå brotten så röda
som bengaliska eldar
och lysa på eländet.

Dikter på vers och prosa (1883)

Image for post
Bruno Liljefors, Solnedgång vid havsbandet (1994), Olja på duk, 40 × 100 cm.

ЗАКАТ НА МОРЕ

Улегшись в укромном углу корабля,
курю «Пять синих братьев»
и не думаю ни о чем.

Море зеленое,
темное, абсентово-зеленое,
горькое, как хлористый магний,
солонее, чем хлористый натрий,
и целомудренное, как йодистый калий;
и забвенье, забвенье —
большие грехи и большие заботы
предает забвенью лишь море
и абсент.

Ты, зеленое абсентовое море,
ты, тихое абсентовое забытье,
оглушите чувства мои
и дайте мне мирно уснуть,
как спал я когда-то
над длинной статьей
в «Revue des deux Mondes».

Швеция разлеглась дымом,
дымком от мадуро-гаваны,
а солнце воссело сверху
полупотухшей сигарой,
но вкруг горизонта
встали алые всполохи,
будто бенгальские огни,
высветив контур беды.

Перевод со шведского: Алексей Парин

2 views
Add
More