Кирилл Харитонов
Кирилл Харитонов
Read 1 minute

Egy pont, mit tesz egy pont... ― Точка приложения точки...

Image for post
Fehér László Tandori Dezső sapkája (2008) című alkotása, melyhez a költő, író, műfordító sapkáját használta fel. Fotó: Mohai Balázs / MTI

IV.
Egy pont, mit tesz
egy pont. Folytatható utána
(elhagyták a tengert, a gyerekkori huzatot
hazavitték, az iménti se mind idézet). Leejtjük a hangsúlyt,
le (fel) húzzuk az ablakot, igen, búcsúzóul
felhúzzuk az ablakot, kötőjel, pont. Elhagyott (kitett)
idézőjelben (vesszők is pompásan alkalmazhatók): a tenger.
A tenger két ablak idézőjelében. De először
megpillantják. Részletesebb volt, rész
letesebb
volt, de aztán
megpillantották – (épp fordítva!) – (két személyről
van szó). És (ugye, folytatható; ugye, milyen
rettentő részletesen folytatható.)

Egy talált tárgy megtisztítása (1973), A lélek és a test – nagy ének és kis ének (1970)

Tandori Dezső Дежё Тандори


Точка приложения точки.
После возможного продолжения (покинули море,
отнесли домой детскую оболочку, в процитированном
не все цитата).
Снимем ударение, рас (за) кроем окна, именно так,
напрощально захлопнем окна, дефис, запятая.
Снятые (нанятые) кавычки (запятые также широко
применяемы): море. Море в окнах кавычек. Но сперва
его помечают.
Частностей не было, часть на стене была —, но затем
ее пометили — (как раз наоборот!) — (речь о двух
персонах).
И (в самом деле, предполагается продолжение: в самом
деле, любые кошмары предполагают насыщенное
частностями продолжение.)

Перевод с венгерского: Дарья Анисимова

6 views
Add
More