Кирилл Харитонов
Кирилл Харитонов
Read 1 minute

Ci, którym plują w twarz... ― У тех, кому плюют в лицо...

CI, KTÓRYM PLUJĄ W TWARZ

Ci, którym plują w twarz,
mają specjalne niebo
oplutych.

Idą do niego dopiero po śmierci,
ale czasem
na mgnienie oka
wolno im zaznać i tutaj
tego nieba.

W którym będą się cieszyć
przez wieczność,
że nie mają już twarzy,
na którą można plunąć.
Że ich już nie ma
tak mocno
jak mocno pluto im w twarz,
kiedy byli.

Jestem baba (1972)

Anna Świrszczyńska Анна Свирщинская

Image for post
Foto: Randy Rocket

ТЕ, КОМУ ПЛЮЮТ В ЛИЦО

У тех, кому плюют в лицо,
свое небо –
небо оплеванных.

Они попадают туда после смерти,
но иногда,
на мгновение
они могут и здесь попасть
в это небо.

Небо, где они
будут счастливы,
что у них нет лица,
в которое каждый может плюнуть.
Что их уже нет –
так же точно,
как точно плевали им в лицо,
когда они были.

Перевод с польского: Андрей Базилевский

7 views
Add
More