Кирилл Харитонов
Кирилл Харитонов
Read 6 minutes

Bartók Béla I. szvitje ― 1-я сюита Белы Бартока

BARTÓK BÉLA ELSŐ SUITEJE

Ennek a zenedarabnak a partitúrája négy esztendeig várt e hazában az első teljes előadásra. Ma már bizonyosan nem bánja Bartók. A siker mintegy fokozott erővel pártfogásába vette az annyi akadályokkal megküzdött pompás, zseniális munkát.
A jó puskák csövét valamivel szűkebbre fúrják, minthogy a golyó kényelmesen keresztülszaladjon benne. Az a kis akadály növeli a lövés erejét és célbiztosságát. A győzelem pálmája mindig többet érőnek tetszik, ha véres csatasíkon nő meg, mintha diplomaták szállítják fehér zászlók alatt cserépben.
Bartóknak is meg kellett érni, hogy először alaposan megváratták, azután pedig, hogy a filharmonikusok műsoráról egy parázs botrány keretében lekerült a munkája. A zenekari tagok kijelentették, hogy "ilyen őrültségeket" nem játszanak, erre ők nem kaphatók és megtagadták az engedelmességet a karmesternek. Végre Hubay, a kitűnő hegedűművész és lelkes dirigens vállalkozott zenekarával az előadásra.
A művészt azt hiszem bármilyen arisztokratikus, magának való természet is - elkeseríti a meg nem értés. Hiszen az egész lénye - törekvés a kifejezésre. Különösen a muzsikusé. És mindenekelőtt azé a magyar muzsikusé, aki érzi, hogy heverő, beporosodott partitúráiban a magyar szimfonikus zene dokumentumai fekszenek. Mert ez az első, amit el kell mondani Bartók munkáiról és - ma - a suitejeről. Ő négy esztendő előtt, tehát Vándor-Weiner Leo fellépésével, egy időben találta meg önállóan a magyar szimfonikus formanyelvet. Azt tehát, amit Erkel, Mosonyi, Liszt és annyian csaknem teljesen hiába kerestek. Ennek a megoldásnak őszintének kellett lenni, minden nyoma nélkül a magyar motívumokkal való experimentálásnak. És a nemzetközi nagy zenei formákban! Nem a ritmusban, a dallamokban kellett elhelyezni a fajiságot, hanem valahol másutt. És ez nem akart sikerülni sehogy sem. Fölösleges magyarázni, hogy a modern művészet ahol a jelszó az individualizmus: az "egyéninek" szinte beteges tisztelete, mennyire megkívánja a fajiságot mint az egyéninek szükségképpeni attribútumát.
Bartók I. suitejet az a csárdahangulat jellemzi, amit például Ady Endre "magyar-verseiben" találunk. Céltalan könnyes elbúsulás a boros pohár mellett hajnalig. Duhaj fölujjongás és hejehujázás...Tragikus, komolykodó ellágyulás holmi mohó és durván-férfias erotikában. Mindez stilizáltan és egy érzékeny, elfinomult kedély áthangolásában.
Ugyanez az érzékenység magyarázza Bartók aggódó idegenkedését a közönségestől - a dallamszövésben, a konstruálásban, a harmóniákban, a hangszerelésben. A zenekara szokatlanul színpompás. De ellentétben a modern franciákkal, illetőleg a németekkel, nincsen meg benne a valőrös (Debussy), illetőleg a dinamikai (Strauss) monotonság. Friss, erős, fantasztikus, egészen új és zseniális ez a zenei nyelv és frissek, tiszták, hatalmas foltokban világítanak, csillognak a zenekari színek. Azt hiszem, hogy a pódiumon a zenekarban játszó muzsikust csakugyan megdöbbenti a sajátos szólamvezetés. Úgy ahogy bizonyos festők technikája a vásznon közelről abszurdnak és érthetetlennek látszik. Távolról nézve azután kivilágosodik, hogy mért volt rá szüksége a művésznek. Éppígy Bartók bonyolult szólam-"pointirozás"-ának látszólagos zűrzavarából, disharmóniáiból nemes és új hang-hatások bontakoznak ki tisztán, meggyőző szépséggel.
A munkának igen nagy sikere volt. A közönség mintegy elégtételt adott Bartóknak. Lelkesedett, ünnepelte a szerzőt, Vándor szerenádja óta nem volt Budapesten zenekari kompozíciónak ilyen sikere.

Nyugat. 1909. 6. szám

Csáth Géza Геза Чат

Bartók Béla Бела Барток, I. szvitje (Op. 3, Sz. 31, BB 39) / Сюита № 1 для оркестра, op.3, BB 39 (1905). Magyar Állami Hangversenyzenekar, Ferencsik János...

Bartok Bela:1.Szvit Op.3
Bartok Bela:1.Szvit Op.335:35

ПЕРВАЯ СЮИТА БАРТОКА

Партитура этой музыкальной пьесы прождала своего первого исполнения у себя на родине четыре года. Наверное, сегодня Барток уже не жалеет об этом. Тем мощнее прозвучал успех: как бы взяв под свою защиту эту одолевшую столько препятствий великолепную, гениальную вещь.
Ствол хорошего ружья сверлят так, чтобы пуле было чуть-чуть тесновато в нем. Эта небольшая затрудненность наращивает силу выстрела и точность попадания. Пальмовая ветвь победы, сорванная на окровавленном поле боя, всегда покажется нам дороже той, что дипломаты приносят в горшочке под белыми флагами.
Сначала Бартока долго изводили ожиданьем, после чего вещь с громким скандалом была выброшена из репертуара филармонии. Оркестранты заявили, что "этого безумия" они играть не будут, не на таких, мол, напали, и отказались подчиняться дирижеру. В конце концов, отличный скрипач и вдохновенный дирижер Хубаи взялся исполнить ее со своим оркестром.
Мне кажется, любого, даже самого аристократичного и отрешенного художника огорчает непонимание. Ведь само естество его - порыв к выражению. Особенно если речь о музыканте. А тем более о венгерском музыканте, который чувствует, что его пылящиеся партитуры - документы отечественной симфонической музыки. Это первое, что следует сказать о работах Бартока, а сегодня - о его сюите. Четыре года тому назад, то есть в одно время с выступлением Лео Вандора-Вейнера им был самостоятельно найден формальный язык венгерской симфонии. То есть то, чего едва ли не напрасно искали Эркель, Мошони, Лист и еще многие. Такое решение должно было быть искренним, без малейшей тени экспериментирования с венгерскими мотивами. И в универсальных больших музыкальных формах! Расовое должно было быть вложено не в ритм и не в мелодии, а во что-то совершенно иное. И это-то никак не удавалось. Излишне объяснять, сколь велика нужда современного искусства, где пароль индивидуализм: чуть ли не болезненное почитание "личности" - в расовом как в непреложном атрибуте личного.
Первой сюите Бартока присуще то кабацкое, что мы ощущаем, к примеру, в "мадьярских стихах" у Ади. Бесцельно, слёзно впадать в тоску за стаканом вина до рассвета. Разбуяниться, возликовать в голос… Трагично, не на шутку отойти сердцем в жадной и по-мужски грубой эротике. И все это стилизовано и дано в чутких, утонченных сменах настроений.
Та же чуткость объясняет и тревожную настороженность Бартока к публике - в плетении мелодий, в построении, в гармониях, в оркестровке. Оркестр у него непривычно красочен. Но в противоположность современным французам или немцам, в нем нет и тени сочетательной (Дебюсси) или динамической (Штраус) монотонности. Это свежий, мощный, фантастический, совершенно новый музыкальный язык, и свежи, чисты, светятся и сверкают огромными пятнами оркестровые краски. Мне кажется, что и самих играющих на сцене музыкантов всерьез обескураживают своеобразные линии партий. Сродни тому как техника некоторых живописцев вблизи полотна кажется нам абсурдной и непонятной. А став чуточку поодаль, внезапно видишь, зачем все это понадобилось художнику. Точно так же и у Бартока в кажущейся неразберихе, дисгармонии сложнейших лейтмотивов чисто, в убедительной красоте возникают и развиваются благородные и новые звуковые эффекты.
Работа имела очень большой успех. Публика как бы отдала Бартоку удовлетворенье за перенесенное им, она ликовала, приветствуя композитора; подобного успеха сочинение для оркестра не имело в Будапеште со времени исполнения серенады Вандора.

Перевод с венгерского: Майя Цесарская

7 views
Add
More