Кирилл Харитонов
Кирилл Харитонов
Read 1 minute

Śpię w nie­bie­skiej pi­ża­mie... ― Я сплю в голубой пижаме...

W NIEBIESKIEJ PIŻAMIE

Śpię w nie­bie­skiej pi­ża­mie,
z pra­wej stro­ny śpi moje dziec­ko.
Ni­g­dy nie pła­ka­łam,
ni­g­dy nie umrę.

Śpię w nie­bie­skiej pi­ża­mie,
z le­wej stro­ny śpi mój męż­czy­zna.
Ni­g­dy nie bi­łam gło­wą o ścia­nę,
ni­g­dy nie krzy­cza­łam ze stra­chu.

Jaki sze­ro­ki jest ten tap­czan,
po­mie­ści­ło się na nim
ta­kie szczę­ście.

Jestem baba (1972)

Anna Świrszczyńska Анна Свирщинская

Image for post
gif by Petra Švajger

В ГОЛУБОЙ ПИЖАМЕ

Я сплю в голубой пижаме,
справа спит мой ребёнок.
я никогда не плачу,
никогда не умру.

Я сплю в голубой пижаме,
слева спит мой мужчина.
Никогда не бьюсь головой о стену,
никогда не кричу от страха.

Какой широкий этот диван,
на нём мы все поместились.
Какое счастье.

Перевод с польского: Татьяна Воронцова

4 views
Add
More