AED master
AED master
Read 2 minutes

Tips voor het correct bedienen en onderhouden van AED's

Of het nu een Zoll Aed, Cardiac Science G5 AED Kopen of een andere AED is, als u een AED voor thuis koopt, zorg er dan voor dat uw familie, vrienden en gasten op de hoogte zijn van de locatie en het gebruik ervan. Je moet het ook goed onderhouden.

Hier zijn enkele tips voor het kopen en onderhouden van uw huis met AED:

Overweeg om een goede opleiding te volgen bij pro

Overweeg uzelf en iedereen die uw AED thuis moet gebruiken, in te schrijven voor een gemeenschapseducatieprogramma of training zoals aangeboden door de AED Master, om te leren hoe u uw AED correct bedient en reanimatie uitvoert.

Hiermee kunt u ook iemand met een hartstilstand helpen op een openbare plaats waar een AED beschikbaar is. AED zoals Philips AED, Philips Heartstart HS1 AED, Aed in De Buurt, etc. is echter zeer eenvoudig te leren door een goede training.

Oefen een oefenrun met de AED alsof het een echte noodsituatie is.

Omdat de AED alleen werkt bij bepaalde soorten hartstilstand, moeten degenen die hem mogelijk moeten gebruiken weten wat ze moeten doen als het apparaat aangeeft dat een schok niet nodig is, maar de persoon niet reageert.

Image for post

Bewaar uw AED op een handige plaats

Stel vast dat familie, vrienden en bezoekers op de hoogte zijn van de locatie. Maar vergeet ook niet om het buiten het bereik van kleine kinderen te houden, omdat ze schade kunnen toebrengen zonder de functie te kennen.

Vervang elektrodepads en plaats batterijen wanneer dat nodig is

Onderhoud de Zoll Aed door de elektroden zo nodig te vervangen en zo nodig nieuwe batterijen te plaatsen, wat om de vier jaar moet gebeuren. Zorg ervoor dat u de aanwijzingen van de fabrikant volgt en extra pads bij de hand hebt.

Let op waarschuwingen

AED's voor thuisgebruik zijn ontworpen om zichzelf te testen om er zeker van te zijn dat ze goed werken. Controleer of u de waarschuwing kunt horen. Als uw machine begint te piepen of een lampje knippert, neem dan indien nodig contact op met de fabrikant van het apparaat.

1 view
Add
More