Abit IASA
Abit IASA
Read 3 minutes

Предмети ІПСА

Image for post

Тебе лякали НМТ, вступною кампанією, 200-бальниками... Але все це ніщо порівняно з предметами ІПСАшників на першому курсі. Шляху назад вже немає, тому читай уважно та переповнюйся новим і незвіданим.

Математичний аналіз — найбільш фундаментальний з усіх математичних предметів, що викладають на першому курсі, оскільки його надалі застосовують в теорії ймовірностей, математичній статистиці, нейронних мережах та Data Science. Мат. аналіз в рамках обох спеціальностей вивчають 3 семестри, наприкінці кожного з яких необхідно складати екзамен. Перший семестр присвячено базовим поняттям, які частково вивчають ще в школі: границям послідовностей та функцій, похідним. Від шкільної математики мат. аналіз (насправді, як і будь-який інший математичний предмет) відрізняє необхідність вчити теоретичну складову матеріалу, як-от доведення теорем. Насправді, щоб втягнутися в цю важливу дисципліну з самого початку навчання, достатньо користуватися знанням шкільної програми та докладати хоча б трохи зусиль.

Лінійна алгебра та аналітична геометрія (лінійка, лінал) — один із найважливіших прикладних предметів, який знадобиться протягом усього навчання в ІПСА та подальшій кар'єрі в ІТ. Ця дисципліна — основний інструмент в Machine Learning, Data Science, чисельних методах, методах оптимізації та споріднених напрямках. Лінійну алгебру та аналітичну геометрію викладають протягом усього 1 курсу незалежно від спеціальності. Значну частину першого семестру навчання буде присвячено знайомим зі школи векторам. Найбільш цікавий та прикладний матеріал чекатиме на тебе у другому семестрі. Співвідношення між обсягом теоретичних відомостей та прикладами практичного застосування залежить від викладачів, але рівень знань з «лінійки» — одна з фішок студентів ІПСА.

Дискретна математика (ДМ) — незвичайна для першокурсника дисципліна, оскільки за 2 семестри студенти вивчають більше десяти тем, які, на відміну від розділів мат. аналізу чи алгебри та геометрії, не викладають у школі. Незважаючи на абстрактність матеріалу, ДМ для розуміння є простішою за інші математичні предмети. «Дискретка» — важлива та цікава наука, оскільки розвиває нестандартне мислення, а більшість її розділів надалі використовуються в інших дисциплінах. В рамках спеціальності «Системний аналіз» у 2 та 3 семестрах викладають продовження курсу дискретної математики — предмет під назвою «математична логіка» (МЛ), який присвячено властивостям алгоритмів та обчислювальної техніки. На спеціальності «Комп'ютерні науки» МЛ вивчають наприкінці 2 семестру ДМ.

Фізика — предмет, що вивчають всі першокурсники ІПСА. Ти повториш основи цієї науки, які викладають ще у школі, і поглибиш знання разом із професорами, які читають цей курс у нашому інституті: за 2 семестри програма охопить матеріал від механіки аж до квантової фізики. «Комп'ютерні науки» вивчають фізику весь перший курс, а «Системний аналіз» — у 2 та 3 семестрах, і не мають лабораторних робіт, на відміну від КН. Навчальна програма дозволяє не просто вивчити, а дуже добре зрозуміти і полюбити фізику навіть без шкільних знань з цього предмету.

Програмування почнеться з мови С, яка є класичною процедурною мовою, а далі — вивчення С++ та об’єктно-орієнтованого програмування (ООП). У першому семестрі студенти СА пишуть екзамен з цього предмету (у КН — залік). У другому півріччі студенти складають залік і пишуть курсову роботу, незалежно від спеціальності.

На старших курсах також будуть дисципліни з C#, Java і Python (залежно від освітніх програм). Викладачі готові порекомендувати студентам додатковий матеріал та відповісти на питання, які виникли при його опрацюванні. Зауважимо, що багато студентів з 3 (іноді навіть з 2 курсу) працюють розробниками.

Алгоритми та структури даних (АСД) — фундаментальний предмет для тих, хто прагне пов'язати своє майбутнє з програмуванням. СА вивчають його в 1 семестрі, а КН — увесь перший рік. Курс розпочнеться із вивчення блок-схем, а наступними темами будуть алгоритми сортування та різні структури даних, як-от зв'язні списки та стеки. У другому семестрі студенти спеціальності «Комп'ютерні науки» вивчатимуть бінарні дерева, хешування та багатопотоковість. Усе це — необхідні знання, якими повинен володіти кожен розробник.

242 views
Add
More
Abit IASA
Follow