Abit IASA
Abit IASA
Read 4 minutes

Навчання ІПСА

Image for post

Загальні положення болонської системи

Чому в сліпого хлопця випало морозиво? Його збила фура.

Image for post

Отже, славнозвісна болонська система передбачає, що протягом усього семестру студент заробляє оцінки, які наприкінці становлять (у сумі) показник успішності.

Є три способи здобуття рейтингового балу:

 • навчальний процес (відвідування, робота на парах);
 • модульний контроль (лабораторні, розрахункові та контрольні роботи);
 • сесія (іспити, заліки та курсові роботи).

Максимальна оцінка за півріччя — 100. За семестр та іспит можна заробити чітко фіксовану диференційовану кількість балів (здебільшого 60 і 40 відповідно). Розподіл оцінок визначається викладачем дисципліни на початку семестру та надається студентам.

Словниковий стартер пак:

Атестація — контроль успішності студента, що проводиться двічі на семестр. Під час двох атестаційних тижнів майже з усіх предметів пишуться контрольні роботи. Після цього з кожної дисципліни на підставі поточних балів за семестр ти отримаєш відмітку «а», якщо атестація здана успішно, або «н/а» в іншому випадку.

Розрахункова — робота, яку дають додому, зазвичай із математичних предметів, коли вивчення теми добігає кінця. Вона включає декілька завдань різного типу з заданої теми і здебільшого передбачає проведення усного чи письмового захисту цієї роботи.

Заліковий тиждень — час із моменту сповільнення навчальних занять у семестрі, до, власне, сесії, в який здаються заліки, відпрацьовуються пропуски, підчищаються «хвости». Студенти допускаються до сесії, якщо вони здали всі, передбачені на поточний семестр, заліки, курсові роботи та проєкти.

Лабораторна — робота, що проводиться з предметів пов’язаних із програмуванням та фізикою. Робота з програмування передбачає написання згідно з конкретною умовою коду, який необхідно показати викладачу на практичному занятті, щоб його зарахували, та відповісти на теоретичні запитання. Спершу потрібно підготувати протоколи та вивчити весь матеріал із теми, а далі залишаються розрахунки й завершення оформлення роботи.

Екзамен — один із найскладніших різновидів контролю на сесії. Екзамени відбуваються письмово та з 2-3 основних предметів за семестр. До початку сесії студентам також можуть надаватися теоретичні питання для підготовки.

Залік — різновид перевірки підсумкових знань наприкінці семестру. На відміну від екзамену, залік часто можна не здавати, якщо в студента достатній бал за семестр, і він його влаштовує.

Сесія — назва періоду заліків та екзаменів. У КПІ дві сесії: зимова і літня. Вони тривають приблизно 2 тижні: на зимовій сесії заліки відбуваються до Нового року, а екзамени після Різдва, та на літній — усе одразу з початку до середини червня.

Автомат — метод отримання оцінки з предмета без складання екзамену та заліку. Шанс такого щастя пропорційно зменшується з рухом:
122 СП -> 122 ШІ -> 124 3-5 групи -> 124 1-2 групи (нереально).

Сесія проходить у три основні етапи, тобто є три касти та одна міфічна:

 • Вища (напівфантастична) — автомат (блатні).
 • Найчисленніша — залік / екзамен (мужики).
 • Більш-менш велика — додаткова сесія (мученики).
 • Нижча — комісія (знедолені).

Перший курс

Спочатку навчальний процес націлений на компенсацію різниці в підготовці. Немає значення, закінчив ти крутий ліцей чи звичайну ЗОШ, склав математику на 200 чи на 170, кожен має однакові шанси опинитись у будь-якій касті. Старання завжди будуть давати результат, а приділений навчанню час рівнопропорційний успіху. Тому не хвилюйся, тебе напевно не відрахують.

Дізнавайся про всі важливі дати навчального року — підвищуй шанси на відмінне навчання.

Перша атестація починається наприкінці жовтня та березня (першого і другого семестру відповідно), друга — початок грудня та травня. Початки залікових сесій припадають на треті тижні грудня і травня, екзаменаційних — перші тижні січня й червня.

Image for post

Предмет конкуренції

Рейтинг успішності, відповідно до якого студентам призначається академічна стипендія, розраховується за такою формулою P = 0,95*С + 0,05*Д

С — середнє арифметичне здобутих за семестр балів відповідних предметів.

Д — додаткові бали за позанавчальну діяльність:

 • конкурси й олімпіади (університетські, всеукраїнські, міжнародні);
 • отримання патенту (заявка);
 • публікація статті;
 • участь у студентських гуртках чи громадському житті університету.

Залежно від рейтингу, який студент заробив, він має результат у 7-рівневій Європейській системі переказу кредитів — A, B, C, D, E, FX, F:

 • A — відмінно (95 – 100);
 • В — молодець (85 – 94);
 • С — добре (75 – 84);
 • D — можеш краще (65 – 74);
 • Е — спасіння задовільно (60 – 64);
 • FX — незадовільно (0 – 59), означає виконання додаткових завдань для зарахування дисципліни в усіх інших університетах, але не завжди в нас;
 • press F to pay respect F — означає, що доведеться повторно прослухати цей курс. Насправді це означає, що ти був відрахований ще на попередньому пункті.

Задля розширення навчальних можливостей було введено систему вибіркових дисциплін із 2 до 4 курсу. Але складати основну частину вашого навчання вибіркові почнуть із 3 курсу. Саме тоді на базі отриманих знань за два роки студент може самостійно вибрати більш бажану сферу вивчення. ІПСАшники можуть зробити фокус на математичних дисциплінах, або заглибитися у фінансово-економічну сферу, чи взагалі здобути базові знання з усіх галузей.

Для розрізнення видів вибіркових предметів є дві категорії, які спрямовані на:

 • поглиблення і вдосконалення загальних здібностей стандартів вищої освіти (ЗУ-каталог);
 • покращення фахових компетентностей, визначених конкретною навчальною програмою (Ф-каталог).

Формат навчання

Переваги очного:

 • більше інтерактиву на парах;
 • живе спілкування з викладачами та одногрупниками;
 • життя в студентському колективі;
 • наявність робочої атмосфери;
 • легше знайти чоловіка чи дружину.

Переваги дистанційного:

 • можливість вибрати зручне для себе джерело інформації (записи занять);
 • гнучкість графіка;
 • незалежності від геолокації;
 • використання більшої кількості дидактичного матеріалу.

Незалежно від формату навчання, доклавши достатньо зусиль, ти можеш здобути гарні знання. Пам’ятай, для мами ти найкращий, тому ніколи не опускай руки, ми в тебе віримо!

222 views
Add
More
Abit IASA
Follow