СтудРада ІПСА
СтудРада ІПСА
Read 3 minutes

124 Системний аналіз

«Системний аналіз» — спеціальність для тих, хто хоче навчитися бачити математику в навколишньому світі та розв’язувати будь-які задачі методами цієї науки.

Image for post

Від викладачів на Днях відкритих дверей можна дізнатися, що системний аналіз — це сукупність методів, які ґрунтуються на використанні ЕОМ і орієнтовані на дослідження складних систем (технічних, економічних, екологічних).

Спробуємо простіше.

Мета системного аналізу — вирішення будь-якої проблеми максимально вигідним шляхом. У його основі лежить комплекс загальнонаукових, експериментальних, природничо-наукових, статистичних та математичних методів. Хто ж такий системний аналітик?

Це спеціаліст, який здатен розробити проект для вирішення поставленої задачі незалежно від сфери діяльності: від аналізу фондових ринків та ризиків на біржі до оцінки стану здоров’я людини по відео. В ІПСА приділяється значна увага вивченню необхідних для цього наук. Освітня програма спрямована на поглиблене вивчення різноманітних математичних дисциплін: математичний аналіз, лінійна алгебра та аналітична геометрія, дискретна математика, теорія ймовірностей та статистика. Звісно, програмування теж є: від «Hello, world!» до роботи з базами даних та нейронними мережами. На старших курсах ти можеш обрати предмети відповідно до напряму, в якому хочеш надалі працювати: машине навчання, аналіз економічних даних, веб-орієнтована розробка тощо.

Image for post
Чи виправдала дана спеціальність ваші очікування?

Questions & answers:

Наскільки актуальні знання дає спеціальність?

Математичні дисципліни. Знання з фундаментальних дисциплін, як-от математичний аналіз чи лінійна алгебра, є актуальними, оскільки на потрібному для застосування рівні не надто змінилися за останні 50-100 років. Більш сучасні предмети на зразок теорії ігор чи статистики викладачі адаптують під сьогодення, знайомлять з новітніми досягненнями цих наук.

Програмування. На першому курсі вивчаються базові теми, які є певною підготовкою до більш спеціалізованих дисциплін. На старших курсах можна обирати для вивчення предмети в цікавому для тебе напрямку. Викладачі підтримують актуальність свого матеріалу незалежно від напряму: пропонують для вивчення сучасні алгоритми та теоретичне підґрунтя для їх застосування.

Чи складно вчитися?

Складно, оскільки для освоєння математики першого курсу потрібно докладати багато зусиль та витрачати багато часу. Доведеться старатися для того, щоб розібратися в матеріалі.

Чи є студенти, що йдуть зі спеціальності? Чому вони це роблять?

Такі випадки часом трапляються. Відбувається це, наприклад, тому, що деякі студенти в певний момент розуміють, що хочуть реалізувати себе в іншій сфері, або якщо з самого початку вони не були мотивовані та не приділяли навчанню достатньо часу.

Чи обов'язково навчатися в університеті, щоб здобути цю спеціальність?

Університет розширює твої можливості. Тут інформація подається структуровано, що допомагає навчатися більш ефективно, особливо це стосується математичних дисциплін.

Ким ти станеш закінчивши спеціальність?

Системні аналітики, які вчилися в нашому інституті, працюють не лише в українських компаніях, а й у закордонних корпораціях.

Основні дві сфери роботи випускників — ІТ та аналітика. Ось найпоширеніші професії:

• Software developer — розробник програмного забезпечення.

• Machine learning engineer — фахівець з машинного навчання, що займається створенням штучних нейронних мереж, які здатні розпізнавати зображення, аналізувати тексти, розуміти мову людини.

• Data scientist — спеціаліст, що вивчає проблеми аналізу, обробки та представлення різноманітних даних у цифровій формі.

• Project manager — фахівець, головним завданням якого є управління проектами: розстановка пріоритетів, планування виконання завдань, контроль, комунікації, а також оперативне вирішення проблем.

• Business analyst — людина, яка виявляє проблеми бізнесу замовника та знаходить їх вирішення.

• Big data engineer — спеціаліст, що працює з великими наборами інформації, для яких необхідно застосовувати спеціальні методи обробки та аналізу.

Image for post
Чи маєте вже роботу/стажування за спеціальністю? (87% опитаних — студенти другого курсу)

Системний аналіз — спосіб розвитку мозку та шлях до самовдосконалення. В ІПСА ти отримаєш цінну базу та величезні можливості для успішної кар'єри — системне мислення і ґрунтовна підготовка дозволять працювати в будь-якому напрямі IT-сфери. Головне — чітко визначити мету та працювати для її досягнення.

534 views
Add
More