СтудРада ІПСА
СтудРада ІПСА
Read 3 minutes

122 Комп'ютерні науки ММСА

За визначенням комп'ютерні науки (з англ. computer science) — сукупність теоретичних та практичних знань того, як працюють інформаційні технології з точки зору теоретичної та математичної перспективи. Надалі вони використовуються спеціалістами в області обчислювальної техніки, програмування, інформаційних систем і технологій.

Image for post

Нині у сфері комп’ютерних наук виділяють наступні основні розділи:

 • алгоритми і структури даних;
 • мови програмування;
 • архітектура комп'ютерів;
 • операційні системи та комп'ютерні мережі;
 • розробка програмного забезпечення;
 • бази даних та інформаційно-пошукові системи;
 • штучний інтелект та робототехніка;
 • взаємодія людини й комп’ютера.

Під час навчання в ІПСА на цій спеціальності ти доторкнешся до кожного з вищеописаних аспектів. Випускники КН мають хорошу базу та загальне бачення комп'ютерних технологій, тому працюють на різних посадах:

 • Software developer — розробник програмного забезпечення.
 • Web developer — розробник веб-застосунків.
 • Database developer — програміст баз даних.
 • Data analyst — аналітик даних.
 • Data scientist — фахівець обробки даних.
 • Data mining — інтелектуальний аналітик даних.
 • Big Data analyst — аналітик великих даних.
 • AI analyst — аналітик штучного інтелекту.
 • Project manager — менеджер проєктів.
 • UI/UX Designer — розробник інтерфейсів.

Спільною рисою для всіх спеціальностей ІПСА є сильна математична база, яка стане міцним бекґраундом для аналітики та обробки даних, а також вигідно виділятиме випускників КН серед студентів інших факультетів.

Поза тим, «Комп'ютерні науки» поділяються на дві спеціалізації: «Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання» та «Методи штучного інтелекту». Перша спеціалізація викладається на кафедрі Системного проєктування, про неї поговоримо наступного тижня. Сьогодні ж мова піде про спеціалізацію «Методи штучного інтелекту», яка викладається на кафедрі Математичних методів системного аналізу.

КН ММСА

На кафедрі ММСА є дві спеціальності: Системний аналіз та Комп’ютерні науки. Нерідко однакові предмети, які ведуть ті ж самі викладачі, трапляються як серед вибіркових, так і серед обов'язкових на семестр, зокрема й велика кількість математичних. Більшу частину часу займають дисципліни, які напряму пов’язані з комп’ютерними науками. Відчутною різниця стане лише після другого курсу.

Детальніше по курсах:

I курс

Головна мета — отримання базових знань, які знадобляться для вивчення більш спеціалізованих дисциплін на старших курсах. Тому основою стають такі фундаментальні математичні дисципліни: математичний аналіз, лінійна алгебра та аналітична геометрія, дискретна математика, а з базових технічних дисциплін — фізика.Ти вивчатимеш основи програмування, базові алгоритми та структури даних. Можливість реалізувати свої навички буде у курсовій роботі на другому семестрі.

II курс

Використовуючи математичну базу з першого курсу, ти будеш вивчати теорію ймовірності, математичну статистику та чисельні методи. Все це активно використовується в напрямку Data Science для побудови математичних моделей та аналізу даних. Ти оволодієш об’єктно-орієнтованим програмуванням, операційними системами, ознайомишся з роботою комп’ютера на найнижчому рівні, вивчаючи електротехніку та схемотехніку (хоча не так глибоко, як на кафедрі СП).

III курс

Починаючи з цього курсу, студенти виходять на роботу, бо в них є можливість поглиблитись у конкретні сфери завдяки вибірковим дисциплінам. Ви можете обрати що завгодно: математичні дисципліни, аналіз даних, побудову нейронних мереж, створення та тестування програмного забезпечення чи веб-програмування. А серед обов’язкових викладаються базові знання для всіх IT-сфер: архітектура програмного забезпечення та бази даних.

IV курс

Ідейно повторює третій курс, де на вибір дається велика кількість вибіркових дисциплін, але з’являється можливість також зануритись в інші аспекти IT-сфери, а саме управління та маркетинг. Більшість другого семестру виділяється на написання диплому.

P.S. Наприкінці хочеться сказати, що обирати спеціалізацію через «штучний інтелект» у назві не варто, хоча цю помилку повторюють з року в рік. Звісно, машинне навчання, нейронні мережі та принципи штучного інтелекту присутні, але на КН ММСА БІЛЬША частина часу виділяється на інші дисципліни, які дадуть вам базу в різних сферах комп’ютерних наук. Це знадобиться вам для визначення свого шляху у IT-сфері та розуміння її у цілому.

Image for post
Чи виправдала дана спеціальність ваші очікування?
354 views
Add
More