Кирилл Харитонов
Кирилл Харитонов
Read 3 minutes

Umrzeć – tego się nie robi kotu... ― Умер? Нет, так с котом не поступают... ― Die — One doesn’t do that to a cat...

Image for post
Photo by Alexey Menshchikov Алексей Меньщиков

Kot w pustym mieszkaniu

Umrzeć – tego się nie robi kotu.
Bo co ma począć kot
w pustym mieszkaniu.
Wdrapywać się na ściany.
Ocierać między meblami.
Nic niby tu nie zmienione,
a jednak pozamieniane.
Niby nie przesunięte,
a jednak porozsuwane.
I wieczorami lampa już nie świeci.

Słychać kroki na schodach,
ale to nie te.
Ręka, co kładzie rybę na talerzyk,
także nie ta, co kładła.

Coś sie tu nie zaczyna
w swojej zwykłej porze.
Coś się tu nie odbywa
jak powinno.
Ktoś tutaj był i był,
a potem nagle zniknął
i uporczywie go nie ma.

Do wszystkich szaf sie zajrzało.
Przez półki przebiegło.
Wcisnęło się pod dywan i sprawdziło.
Nawet złamało zakaz
i rozrzuciło papiery.
Co więcej jest do zrobienia.
Spać i czekać.

Niech no on tylko wróci,
niech no się pokaże.
Już on się dowie,
że tak z kotem nie można.
Będzie się szło w jego stronę
jakby się wcale nie chciało,
pomalutku,
na bardzo obrażonych łapach.
O żadnych skoków pisków na początek

1991. Koniec i początek (1993)

Wisława Szymborska Вислава Шимборская


Кот в пустой комнате

Умер? Нет, так с котом не поступают.
Но с чего начать коту в опустевшей комнате?
Взбираться на стены,
протискиваться между мебелью...
Вроде ничего не изменено,
однако изменилось,
вроде не передвинуто,
однако переместилось.
И вечерами лампа уже не светит.
Слышны шаги за дверью,
но они не те.
Рука, что кладёт рыбу на тарелку
тоже не та, что всегда.
Что-то тут не начинается в свою пору,
чего-то тут не бывает,
как должно быть.
Кто-то тут был и был,
а потом вдруг убыл
и упорно не появляется.
Во все шкафы заглянуто,
по всем полкам побегано,
под ковром проверено.
Даже нарушен запрет
и разбросаны бумаги.
Что ещё осталось —
спать и ждать.

Пусть он только вернётся,
пусть он только покажется.
Уж он поймёт,
что так нельзя с котом.
Направиться к нему как будто нехотя,
потихоньку,
на очень обиженных лапах,
и никаких скоков и писков первое время.

Перевод с польского: Лев Бондаревский


Cat in an Empty Apartment

Die — One doesn’t do that to a cat.
For what’s a cat to do
in an empty apartment.
Climb up the walls.
Rub up against the furniture.
Nothing seems changed here,
yet it’s still changed.
Nothing’s been moved,
yet it seems pushed back.
And the light no longer comes on in the evenings

Footsteps can be heard on the stairs,
but not the ones.
The hand that puts fish into the bowl
is not the one that used to, either.

Something does not begin
at its usual time.
Something doesn’t take place
as it should.
Someone was here, and was,
and then suddenly disappeared
and now stubbornly is not.

All the closets have been inspected.
All the shelves run across.
The carpet has been squeezed under and checked out.
Even the commandment has been broken
and the papers have been scattered.
What else is there to do
but sleep and wait.

Oh, let him come back,
let him show his face.
Then he’ll learn the lesson
that one doesn’t do that to a cat.
Walk toward him
with feigned reluctance
slowly
on one’s very offended paws.
No leaps or squeals, at least to begin with.

Translated from the Polish by Piotr Małysz

25 views
Add
More