Кирилл Харитонов
Кирилл Харитонов
Read 1 minute

Kobieta, którą kochałeś... ― Женщина, что ты любил...

Image for post
Photo by amber_sv

Kobieta, którą kochałeś, upłynęła w listy,
spotykasz ją w szybie każdego tramwaju.
Gdy odpoczywasz pod przydrożną gwiazdą,
w ciszy zmęczeni odwagą przechodnie
przystają.
Nie śpiesz, zostaniesz zagnany w zaułek,
nie nadążą już stopom wysadzone mosty.
Daleko oknom dospiewano światło:
to palce wydłużone w wiotką melancholię
układają Szopena w akrostych.

grudzień 1939

Krzysztof Kamil Baczyński Кшиштоф Камиль Бачинский

Szymon Podwin je skladatel, písničkář, hudebník...

Szymon Podwin - "Kobieta, ktorą kochałeś" (K. K. Baczyński)
Szymon Podwin - "Kobieta, ktorą kochałeś" (K. K. Baczyński)02:27

Женщина, что ты любил, растворилась в письмах,
встретишься с ней в стекле каждого трамвая.
Обретешь покой под придорожной звездой,
в тишине, измучены смелостью, пешеходы
устали.
Не спеши, ты, загнанный по переулкам,
не поспеют за ногами разрушенные мосты.
Далеко, в окнах, допевают зори:
это длинные пальцы в хрупкой меланхолии
Сплетут Шопена в акростих.

Перевод с польского: Нати Гензер

12 views
Add
More