Кирилл Харитонов
Кирилл Харитонов
Read 2 minutes

„Filiżanka kawy” z Agnieszką Osiecką...

Image for post
gif by Ariadna Sys

FILIŻANKA KAWY

Bied­na ta mi­łość,
cała się zmie­ści w fi­li­żan­ce kawy.
Smut­na ta mi­łość,
niech się na­pi­je, kto cie­ka­wy.

Mała czar­na – tę­sk­no­ta,
duża czar­na – na­dzie­ja.
Czy to moż­na tak ko­chać,
kie­dy nic się nie zmie­nia?

Fi­li­żan­ka czar­nej kawy
z ma­leń­kim kru­chym szczę­ściem.
Nie­cier­pli­wość, nuda za­wiść,
fi­li­żan­ka co­dzien­nie i czę­ściej.

Fi­li­żan­ka czar­nej kawy
z okru­chem smut­ku na dnie,
z pach­ną­cą go­rycz­ką oba­wy.
Po­wiedz – nie bę­dzie już ład­niej?

Mała czar­na – tę­sk­no­ta,
duża czar­na – na­dzie­ja.
Czy to moż­na tak ko­chać,
kie­dy nic się nie zmie­nia?

Fi­li­żan­ka czar­nej kawy
z ukry­tym na dnie cier­niem,
na le­ni­stwo, dla za­ba­wy,
fi­li­żan­ka co­dzien­nie i czę­ściej.

Oce­any czar­nej kawy
za­sty­gły mię­dzy nami.
Roz­bit­ko­wie w fi­li­żan­ce kawy
mię­ciut­kiej jak czar­ny ak­sa­mit.

Mała czar­na – tę­sk­no­ta,
duża czar­na – na­dzie­ja.
Czy to moż­na tak ko­chać,
kie­dy nic się nie zmie­nia...

Bied­na ta mi­łość,
cała się zmie­ści w fi­li­żan­ce kawy,
smut­na ta mi­łość,
niech się na­pi­je, kto cie­ka­wy.

Agnieszka Osiecka Агнешка Осецкая

João De Sousa to portugalski muzyk, który od ponad dekady mieszka w Polsce...

Joao De Sousa - Filiżanka Kawy (lyrics by A. Osiecka) | Sofar Gdańsk
Joao De Sousa - Filiżanka Kawy (lyrics by A. Osiecka) | Sofar Gdańsk04:42

ЧАШКА КОФЕ

Бедна та любовь,
что умещается в чашке кофе.
Грустна та любовь,
пусть попробует, кто захочет.

Мало гущи — тоска,
много гущи — надежда.
Смогу ли любить так,
Как любила прежде?

Чашка черного кофе
с крошечным хрупким счастьем.
Забуду о катастрофе,
чашка в день, даже чаще.

Черного кофе запах,
горстка печали на дне,
с душистой горечью страха.
Скажи - ведь не будет больней?

Мало гущи — тоска,
много гущи — надежда.
Смогу ли любить так,
Как любила прежде?

Чёрного кофе чашка
с шипом, на дне торчащем,
отдыхай, веселись, милашка,
чашка в день, даже чаще.

Океаны чёрного кофе
между нами уже пролегли.
Оживи меня чашка кофе,
Чёрный бархат свой расстели.

Мало гущи — тоска,
много гущи — надежда.
Смогу ли любить так,
Как любила прежде?

Бедна та любовь,
что умещается в чашке кофе.
Грустна та любовь,
пусть попробует, кто захочет.

Перевод с польского: Денис Говзич

15 views
Add
More