Кирилл Харитонов
Кирилл Харитонов
Read 1 minute

Dawno już ucichł złoty kogucik... ― Золотой кочет давно не хлопочет...

Image for post
gif by Santiago Colombo

KOŁYSANKA

Dawno już ucichł
złoty kogucik
i królik biały kwiatów nie depcze.
Ogromna Wisła
pod niebo wyszła,
z gwiazdami szepcze...

Gliniany konik
wszedl na wazonik,
by się spokojnie zdrzemnąć do świtu.
Synku maluśki,
do twej poduszki
i ty się przytul...

Józef Czechowicz Юзеф Чехович

Animacja do wiersza „Dawno już ucichł” Józefa Czechowicza...

Animacja do wiersza "Dawno już ucichł" Jozefa Czechowicza
Animacja do wiersza "Dawno już ucichł" Jozefa Czechowicza00:34

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Золотой кочет
давно не хлопочет
и белый кролик цветов не топчет.
Огромная Висла
под небо вышла
к звёздам хочет...

Глиняный коник
на подоконник
вышел спокойно дремать до утра.
Сыночек малый,
под одеяло
тебе пора...

Перевод с польского: Лев Бондаревский

3 views
Add
More